Om bakteriella hudinfektioner

Orsaker till hudinfektioner

Hästar drabbas ofta av sårskador som lätt åtföljs av bakteriella hudinfektioner, exempelvis mugg (karledsinfektion).
Skabb ger ofta upphov till klåda vilket gör att hästen stampar, sparkar och gnider sig mot inredningen samt biter sig själva. Detta kan leda till hudförändringar i form av skorvor, mjäll och krustor. Kliandet leder till små hudskador som kan infekteras med bakterier eller svampar och resultera i mugg och/eller rasp.

Hudinfektioner bör behandlas
Sårinfektioner hämmar hästens sårläkning varför man bör förebygga och behandla en redan etablerad bakteriell infektion som t.ex. mugg (karledsinfektion). Eliminering av bakterier från sårområdet ökar förutsättningarna för en snabb läkning.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns idag flera olika sätt att behandla en bakteriell hudinfektion hos häst: 

  • Antibiotika är ofta effektivt, men användning av antibiotika skapar problem med resistenta bakteriestammar. 
  • Desinfektionsmedel; däribland halogener (klor, jod), alkohol eller ytaktiva ämnen som tensider. Dessa traditionella medel har nackdelar och bieffekter som till exempel missfärgning och sveda. Genom att istället använda Hippoderm så undviker du de traditionella produkternas bieffekter. 

Hippoderm - ett effektivt och skonsamt behandlingsalternativ 

Hippoderm är en typ av desinfektionsmedel med en unik verkningsmekanism. Hippoderm verkar genom att skapa ett lågt pH-värde vid sårområdet och därmed blir miljön så ogynnsam för bakterier och svamp att de dör ut. Hippoderm skapar på detta sätt en skyddande hinna som motverkar uppkomsten av mugg (karledsinfektion), strålröta och bärrandsröta.