Om bakteriella hudinfektioner

Orsaker till hudinfektioner

Hästar drabbas ofta av sårskador som lätt åtföljs av bakteriella hudinfektioner, exempelvis mugg (karledsinfektion).
Skabb ger ofta upphov till klåda vilket gör att hästen stampar, sparkar och gnider sig mot inredningen samt biter sig själva. Detta kan leda till hudförändringar i form av skorvor, mjäll och krustor. Kliandet leder till små hudskador som kan infekteras med bakterier eller svampar och resultera i mugg och/eller rasp.

Hudinfektioner bör behandlas
Sårinfektioner hämmar hästens sårläkning varför man bör förebygga och behandla en redan etablerad bakteriell infektion som t.ex. mugg (karledsinfektion). Eliminering av bakterier från sårområdet ökar förutsättningarna för en snabb läkning.

Vilka behandlingsalternativ finns?

Det finns idag flera olika sätt att behandla en bakteriell hudinfektion hos häst: 

  • Antibiotika är ofta effektivt, men användning av antibiotika skapar problem med resistenta bakteriestammar. 
  • Desinfektionsmedel; däribland halogener (klor, jod), och alkohol. 

Hur förebyggs bakteriella hudinfektioner?

Grunden i allt förebyggande arbete är att hålla en god hygien. Ett utmärkt verktyg för att uppnå en god hygien är att använda Hippoderm i förebyggande syfte. Då tillåts inte bakterierna få fäste och hudens egna immunförsvar är tillräckligt för att hålla hästen frisk. 

Hippoderm - ett effektivt och skonsamt förebyggande alternativ 

Hippoderm är en produkt med en unik verkningsmekanism. Hippoderm rengör, verkar mjukgörande och sänker pH värdet på hästens hud och hovar vilket skapar en skyddande hinna mot bakterier i den omgivande miljön. Detta hjälper hästen att undvika problem i hud och hov som annars skulle kunna uppstå.