Vi som utvecklat och distribuerar Hippoderm heter Swetrade Pharmaceuticals AB. 

  • Vi är registrerade hos svenska myndigheter och följer svensk lagstiftning.
  • Vi har verkat 35 år inom läkemedelsindustrin.


Vi är medlemmar i Branschföreningen Svenska Djurvårdsprodukter (BSD). Hippoderm har därför BSD-symbolen på förpackningen. 


Swetrade Pharmaceuticals AB

Sydhamnsvägen 57, 

151 38 Södertälje, Sverige

Tel: 0703 77 55 66 


Organisationsnummer: 556664-6385