Så används Hippoderm

Oavsett om du sprayar, använder bandage eller använder gelen så är det viktigt att det aktuella området på hästen hålls rejält vått av Hippoderm under minst 5 min. Det räcker för att produkten ska hinna göra sin verkan. Hippoderm kan dock även lämnas kvar på huden under en hel natt.

Mot Mugg 

Användning av Hippoderm bör repeteras dagligen under 5-7 dagar. Vid behov repetera ytterligare 5-7 dagar. Håll extra uppsikt över hästen så att smuts inte kommer in i såret. Du kan med fördel använda ett bandage för att minska risken för smuts. Upprepa vid behov.

Mot dålig lukt i strålen

Normalt krävs användning under 10-14 dagar. Ibland tar det upp till en månad. Var extra noggrann med rengöring av hoven under tiden. Upprepa vid behov.


Så här använder du respektive Hippoderm produkt

Hippoderm spray

1. Börja med att rengöra det aktuella hudområdet noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2 a. Spraya rikligt med Hippoderm på det aktuella området. Säkerställ att området hålls ordentligt vått under åtminstone 5 minuter.

2 b. Istället för  att spraya direkt på hästen kan du istället spraya rikligt med Hippoderm på en steril kompress. Fäst sedan kompressen med bandage, kirurgtejp eller liknande som på bilderna.

Hippoderm Gel

1. Börja med att rengöra det aktuella området noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2. Stryk på Hippoderm gel och låt sitta. Du kan med fördel använda ett bandage för att minska risken för smuts.

Hippoderm hovbad

1. Börja med att rengöra den aktuella hoven noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2. Låt hästen stå i hovbadet i minst 5 minuter.