Så används Hippoderm

Oavsett om du sprayar, använder bandage eller använder gelen så är det viktigt att det infekterade området hålls rejält vått av Hippoderm under minst 5 min. Det räcker för att produkten ska hinna göra sin verkan. Hippoderm kan dock även lämnas kvar på huden under en hel natt.

Vid Mugg (Karledsinfektion)

Användning av Hippoderm bör repeteras dagligen under 5-7 dagar. Vid behov repetera ytterligare 5-7 dagar. Håll extra uppsikt över hästen under läkningen så att smuts inte kommer in i såret. Upprepa vid eventuell återinfektion.

Vid Strålröta

Normalt krävs användning under 10-14 dagar, ibland tar det upp till en månad. Håll extra uppsikt över hästen under läkningen så att smuts inte kommer in i såret. Upprepa vid eventuell återinfektion.

Hippoderm spray

1. Börja med att rengöra det infekterade hudområdet noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2 a. Spraya rikligt med Hippoderm på det infekterade området. Säkerställ att området hålls ordentligt vått under åtminstone 5 minuter.

2 b. Istället för  att spraya direkt på hästen kan du istället spraya en steril kompress rikligt med Hippoderm. Fäst sedan kompressen med bandage, kirurgtejp eller liknande som på bilderna.

Hippoderm Gel

1. Börja med att rengöra det infekterade hudområdet noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2. Stryk på Hippoderm gel och låt sitta.

Hippoderm hovbad

1. Börja med att rengöra det infekterade hudområdet noggrant. Använd för rengöringen endast rent vatten utan tillsats av tvål eller dylikt.

2. Om infektionen finns på hoven eller karleden så är det mycket effektivt att låta hästen stå i ett hovbad i 5 minuter.